druty żebrowane

Dopuszczenia stali zbrojeniowej do obrotu na rynku Polskim – najważniejsze informacje w pigułce

27 czerwca 2024

Jak wszyscy wiedzą wyroby budowlane ( a takim wyrobem są również wszelkie produkty z stali żebrowanej) wymagają odpowiednich certyfikatów i dopuszczeń aby mogłyby być sprzedawane na rynku Polskim. Dlatego też jeśli decydujecie się państwo na zakup stali zbrojeniowej w jakiejkolwiek formie (pręty, kręgi, siatki) proszę pamiętać iż dostawca powinien przekazać państwu komplet dokumentów potwierdzających iż producent danego wyrobu jest upoważniony do oferowania swoich wyrobów na rynku polskim.:

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Określa konkretnie jaki typ produktu otrzymał dopuszczenia ( forma produktu, średnica), kto jest producentem ( łącznie z adresem), gdzie jest produkowany , na podstawie jakiej normy lub krajowej oceny technicznej został wydany

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Określa szczegółowo deklarowane właściwości użytkowe produktu wraz z informacją o producencie i czy produkt jest produkowany zgodnie z  Polską Normą czy też zgodnie z Krajową Oceną Techniczną

Krajowa Ocena Techniczna

Dla produktów dla których nie ma Polskich Norm lub też producent nie chce wytwarzać  produktu zgodnie z Polską Normą, powinien posiadać Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez ITB lub IBDiM

Posiadanie kompletu powyższych dokumentów uprawnia producenta do znakowania swoich wyrobów znakiem budowlanym B oraz pozwala na legalny wprowadzanie do obrotu na terenie Polski. Wprowadzanie produktów bez dopuszczeń na rynek Polski jest zagrożone karą grzywny którą określa Prawo Budowlane. Nie jest w Polsce również legalne stosowanie produktów zbrojeniowych z dopuszczeniami wydanymi przez inne kraje -np. aprobaty wydane na rynki Niemiec czy Austrii.

Więcej nt certyfikatów i systemów ocen w kolejnym wpisie już wkrótce.

Siatki zbrojeniowe stalowe
Skład stali pręty zbrojeniowe w zwojach